cabinet de avocatura valu lui traian - constanta avocat consultanta juridica avocat infiintari firme asistenta juridica valu lui traian constanta constanta valu lui traian avocatura, legislatie avocat constanta, infiintari firme consultanta juridica valu lui traian constanta asistenta juridica valu lui traian constanta cabinet de avocat, servicii juridice servicii avocatura, consultanta si asistenta juridica avocat valu lui traian
cabinet avocatura - valu lui traian Avocat Tataru-Olingheru Cornelia Mihaela
Cabinet de avocat
Constanta - Valu lui Traian

Serviciile pe care Cabinetul de avocat le ofera sunt urmatoarele:
 • Consultatii si cereri cu caracter juridic
 • Asistare si reprezentare juridica
 • Redactare de acte juridice, atestare a identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare
 • Infiintari de societati comerciale si inregistrarea acestora, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate, modificari in cadrul societatilor comerciale referitoare la asociati, obiecte de activitate, capital social, cesiuni, administrator, censor, schimbare sediu social

Vom intocmi si formula in numele si/sau interesul clientului cereri, notificari, memorii sau petitii catre autoritati, institutii si alte persoane, in scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime.

Asistarea si reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, a autoritatilor si institutiilor publice se va realiza prin diligenta profesionala adecvata.

In cazul in care ne vom angaja sa va asistam si/sau sa va reprezintam intr-o procedura legala, veti beneficia de o pregatire temeinica a cauzelor, dosarelor si proiectelor, cu promptitudine si potrivit naturii cazului.

Consultatiile juridice pot fi acordate in scris sau verbal in domenii de interes, precum:

 • redactarea si/sau furnizarea, folosind orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata;
 • elaborarea de opinii legale;
 • elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asistarea la negocierile referitoare la acestea;
 • participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, in conditiile legii;
 • orice alte consultatii in domeniul juridic.

Acte juridice importante pentru dumneavoastra vor fi redactate si atestate de catre Cabinet de Avocat – Tataru-Olingheru Cornelia-Mihaela prin semnarea acestora in fata mea si vor purta o incheiere, o rezolutie, o stampila sau un alt mijloc verificabil de atestare a identitatii partilor semnatare, a consimtamantului si a datei actului respectiv.

Darea de data certa inscrisurilor se realizeaza prin indicarea datei (anul, luna, ziua) si ora, daca se solicita, precum si starea in care se afla inscrisul. Inscrisul pentru care se solicita atestarea se intocmeste in numarul de exemplare cerut de client.

Cabinetul de avocat ofera consultatii si cereri cu caracter juridic, asistare si reprezentare juridica, redactare de acte juridice in urmatoarele domenii:

 • drept civil
 • drept comercial
 • dreptul familiei
 • drept penal
 • drept administrativ

Onorarii :


Onorariile Cabinetului de Avocat Tataru-Olingheru Cornelia-Mihaela, sunt stabilite in functie de dificultatea, amploarea sau durata cazului dumneavoastra.

Onorariile se stabilesc liber intre avocat si client, atat in ceea ce priveste cuantumul acestora, cat si modalitatile si esalonarile de plata si se prevad in contractul de asistenta juridica la data incheierii acestuia, inainte de inceperea asistentei si/sau reprezentarii clientului.

Consultanta juridica este gratuita atunci cand aceasta este urmata de un proces sau o alta activitate desfasurata de catre avocat in interesul clientului sau, urmand ca onorariul platit pentru consultanta sa fie dedus intregal din onorariul cuvenit pentru serviciul avocatial prestat.

Modalitatea de stabilire a onorariului este nuantata in functie de tipul de client, persoana fizica sau persoana juridica, rezultand:

 • 1. Politica de onorarii pentru persoane fizice:

  Onorariile vor fi stabilite in raport de:

  • - dificultatea, amploarea sau durata cazului;
  • - timpul si volumul de munca necesare pentru executarea mandatului primit sau activitatii solicitate de client;
  • - situatia financiara a clientului;
  • - natura, noutatea si dificultatea cazului;
  • - constrangerile de timp in care avocatul este obligat de imprejurarile cauzei sa actioneze pentru a asigura servicii legale performante.


 • 2. Politica de onorarii pentru persoane juridice:

  La stabilirea onorariilor pentru persoane juridice se va avea in vedere, pe langa principiile enuntate mai sus, posibilitatea de a dezvolta modalitatile de plata a onorariilor sub diferite aspecte cum ar fi:

  • a) onorarii orare;
  • b) onorarii fixe (forfetare);
  • c) onorarii de succes;
  • d) onorarii formate din combinarea criteriilor de la lit. a), b) si c).

  Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unitati monetare cuvenita avocatului pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o presteaza clientului.

  Onorariul fix (forfetar) consta intr-o suma fixa cuvenita avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care il presteaza sau, dupa caz, le presteaza clientului.

  Onorariul orar si fix (forfetar) se datoreaza avocatului indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale.

  Avocatul poate sa primeasca de la un client onorarii periodice, inclusiv sub forma forfetara.

  Avocatul are dreptul ca in completarea onorariului fixat sa solicite si sa obtina si un onorariu de succes, cu titlu complementar, in functie de rezultat sau de serviciul furnizat.

  Onorariul de succes consta intr-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea de catre avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit impreuna cu onorariul orar sau fix.

  Pentru activitatea sa profesionala avocatul are dreptul sa ceara si sa obtina acoperirea tuturor cheltuielilor facute in interesul procesual al clientului sau. (art. 30, al. 1 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat)

cabinet avocatura constanta - valu lui traian
infiintari firme - consultanta juridica
legislatie, avocatura, cabinet de avocat
contact cabinet de avocat

Cabinet avocat

 
© Copyright 2009 Cabinet de avocat - Tataru Olingheru Cornelia Mihaela